ekscipient毛t farmaceutike prodhuesit dhe furnizuesit

Ekscipient毛t Farmaceutike Prodhuesit dhe Furnizuesit

P毛r pyetje n毛 lidhje me produktet tona apo 莽mimores, ju lutem t毛 l毛n毛 email-it tuaj p毛r ne dhe ne do t毛 jemi n毛 kontakt brenda 24 or毛ve.

Get Price
company profile - luyuan

Company Profile - Luyuan

Angazhimi yn毛 毛sht毛 i bazuar n毛 disa vlera t毛 mir毛-themeluar udh毛zuese pun毛n ton毛 t毛 p毛rditshme, t毛 tilla si cil毛si ekstreme e produkteve dhe sh毛rbimeve tona, marr毛dh毛nie t毛 q毛ndrueshme dhe t毛 gjat毛 t毛 q毛ndrueshme me furnizuesit dhe konsumator毛t, marketingu dhe inovacionit, burimeve njer毛zore.

Get Price
m脣nyrat e fitimit t脣 pron脣sis脣 me titull derivativ dhe

M脣NYRAT E FITIMIT T脣 PRON脣SIS脣 ME TITULL DERIVATIV DHE

c e n t r u m 6 66 bashkim selmani, phd1 udc: 347.232-027.18:34(37)-021.272 m脣nyrat e fitimit t脣 pron脣sis脣 me titull derivativ dhe pozita juridiko-gjyq脣sore e padive p脣r

Get Price
nocioni i pron毛sis毛 dhe m毛nyrat e fitimit t毛 saj - asmir

Nocioni i Pron毛sis毛 dhe M毛nyrat e Fitimit t毛 Saj - Asmir

R毛nd毛sia e saj shprehet me faktin se ajo 毛sht毛 objekt rregullimit dhe mbrohet jo vet毛m n毛 aspektin ligjor por edhe kushtetues dhe nd毛rkomb毛tar. K毛shtu e drejta e pron毛sis毛 g毛zon mbrojtje ne aspektin nacional dhe nd毛rkomb毛tar. E drejta e Pron毛sis毛 毛sht毛 kategori kushtetuese. Me Kushtetut毛n e Republik毛s s毛 Kosov毛s garantohet

Get Price
acidi folik dhe rendesia e tij ne shtatzani - pernenat.al

Acidi folik dhe rendesia e tij ne shtatzani - pernenat.al

Perse p毛rdoret acidi folik ne shtatzani? Gjat毛 n毛nt毛 muajve t毛 shtatz毛nis毛 毛sht毛 e r毛nd毛sishme q毛 gruaja t毛 marr毛 disa vitamina, duke p毛rfshir毛 acidin folik, vitamin毛n E, D, B5, t毛 cilat jan毛 nevojshme p毛r t毛 mbrojtur sh毛ndetin e n毛n毛s dhe t毛 foshnj毛s. Studimet shkencore kan毛 treguar se integrimi i k毛tyre vitaminave, n毛 diet毛n e gruas shtatz毛n毛, [鈥

Get Price
proctinum - supozitoare antihemoroidale cu acid hialuronic

Proctinum - Supozitoare antihemoroidale cu acid hialuronic

Pe langa Proctinum Crema a aparut si Proctinum Supozitoare 鈥?un nou produs antihemoroidal foarte cautat in farmacii in ultima perioada. Proctinum Supozitoare Antihemeoroidale鈥?are in compozitie acid hialuronic si este indicat in : Hemoroizi interni 葯i externi, ca tratament adjuvant dup膬 chirurgie proctologic膬 葯i 卯n timpul radioterapiei, in caz...

Get Price
antiseptici i dezinficijensi

ANTISEPTICI i DEZINFICIJENSI

ANTISEPTICI i DEZINFICIJENSI Katedra za farmakologiju OZS Mehanizmi djelovanja antiseptika i dezinficijensa: Denaturacija proteina Osmoliza mikroorganizama Interferencija s metaboli膷kim procesima mo. Sredstva kojima se djeluje na mikroorganizme Antiseptici ko啪a i sluznice Dezinficijensi okolina (predmeti i prostorije) Bakteriostatsko / baktericidno / fungicidno / virucidno djelovanje

Get Price
ushqimet dhe bim毛t me veti antibiotike natyrore - telegrafi

Ushqimet dhe bim毛t me veti antibiotike natyrore - Telegrafi

Qepa dhe hudhra 鈥?Si qepa ashtu edhe hudhra p毛rdoren p毛r t毛 trajtuar simptomat e ftohjes dhe gripit. Dihet q毛 hudhra mund t毛 ndihmoj毛 n毛 parandalimin e infeksioneve dhe luftimin e viruseve, nd毛rsa qepa shkat毛rron radikalet e lira t毛 cilat mund t毛 shkaktojn毛 kancer.

Get Price